Nhịp sống Đoàn - Hội

Tiếp sức mùa thi 2016

Khi các sĩ tử chuẩn bị những ngày thi quan trọng thì chúng tôi - những Đoàn viên sinh viên của trường - đã lên đường chuẩn bị "tiếp sức" cho các sĩ tử an tâm hoàn thành bài thi thật tốt!